Non classé

Tarczyn

By 16 kwietnia 2018 No Comments

Tarczyn jest miejscowością, o wyjątkowych walorach krajobrazowych, w szczególności walorach krajobrazu kulturowego, wytworzonego w ciągu 8 wieków poprzez harmonijne gospodarowanie człowieka w przyrodzie. Także ze względu na swą historię jest to wieś nietuzinkowa. Możemy to orzec z całą odpowiedzialnością, bo nasza wiedza o Tarczynie jest nieporównanie większa niż, ta którą można znaleźć w „Słowniku Geografii Turystycznej Sudetów” czy na stronach internetowych.

Będąc najmniejszą wioską w Sudetach Zachodnich może poszczycić się średniowieczną metryką. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z XII-XIII wieku. Dziedzictwo naszej wsi i jej najbliższych okolic jest świadectwem tego, jak żyły kolejne pokolenia. Integralną jego częścią jest też krajobraz – jednak nie tylko przyroda, ale także szachownice pól i sam układ wsi położonej na górze Tarczynce.

admin8327

Author admin8327

More posts by admin8327

Leave a Reply